CAM KẾT CHÍNH HÃNG - BỒI THƯỜNG 50 TRIỆU ĐỒNG NẾU PHÁT HIỆN HÀNG GIẢ

Trên tay tai nghe Urbeats 2013 Chính hãng USA phiên bản màu đỏ